O spoločnosti

Firma ESTE s.r.o. bola založená v roku 1993 odkúpením nástrojárne od Rozkvet vdi. Zaoberáme sa výrobou širokého sortimentu progresívnych lisovacích nástrojov, výrobou foriem pre plasty, zinkových a hliníkových odliatkov a výrobou plechových a plastových dielov pre potreby automobilovej techniky a elektrotechniky. V súčasnosti firma zamestnáva 50 pracovníkov.

Formy

 • na tlakové striekanie plastových dielov
 • na tlakové striekanie zinkových zliatín
 • na tlakové striekanie hlinikových zliatín
 • na liatie gumových dielov

Na návrh a konštrukciu našich výrobkov používame CAD/CAM systém UNIGRAPHICS a SolidWorks.

Nástroje

 • jednoduché lisovacie nástroje
 • postupové lisovacie nástroje
 • ohýbacie nástroje
 • vŕtacie, zváracie a montážne prípravky

Na návrh a konštrukciu našich výrobkov používame CAD/CAM systém UNIGRAPHICS a SolidWorks.

Diely

Zaisťujeme výrobu:

 • plošne a objemove tvárnených dielov na excentrických lisoch
 • striekanie plastických hmôt
 • výrobu Al nábytkového kovania
 • výrobu interiérových svietidiel

a v spolupráci s našimi kooperujúcimi firmami aj výrobu mechanických dielov v nasledovných oblastiach:

 • tlakové liatie zinkových a hliníkových zliatin
 • trieskové obrábanie

Pre vyrábané diely zabezpečujeme technologickú prípravu výroby v plnom rozsahu.

Technológie

Naše strojné vybavenie ks
Hĺbičky 2
Drôtové rezačky 3
Vertikálne obrábacie centrum 2
Frézky 7
Brúsky 6
Súradnicová vŕtačka 1
Sústruhy 3
Vŕtačky 8
Závitorezky 6
Excentrické lisy 2-100 ton 10
Vstrekovacie lisy NOVAPAX (D45, N110) 2

Referencie

V prípade, že máte potrebu, overiť si kvalitu našich služieb alebo výrobkov, môžete sa obrátiť na naších najväčších zákazníkov:

Küster - Automobilová technika s.r.o.

WEHE GmbH Metallverformungen

Gebr. Binder GmbH

Peter Ofner GmbH

Certifikácia

ISO 9001
Spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality.
Od roku 2003 sme certifikovaný podľa normy ISO 9001:2015 spoločnosťou PQM.

ISO 9001 SK
ISO 9001 EN

ISO 14001
Spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva.
Od roku 2015 sme certifikovaný podľa normy ISO 14001:2015 spoločnosťou PQM.
ISO 14001 SK
ISO 14001 EN

ISO 45001
Spoločnosť zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Od roku 2020 sme certifikovaný podľa normy ISO 45001:2018 spoločnosťou PQM.
ISO 45001 SK
ISO 45001 EN

Politika IMS
Zašleme na vyžiadanie.
Dokument si môžete vyžiadať na este@este.sk .

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU

operacny_program
siea
eu

Investícia do Vašej budúcnosti

Názov a sídlo prijímateľa: ESTE, spol. s r.o.
Kynceľová 13
Banská Bystrica
974 01

Názov projektu:

„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ESTE, spol. s r.o. prostredníctvom obstaraní inovatívnych technológií“

Ciele projektu:


Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, nárast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií.

Aktivity projektu:


Aktivita 1 - Obstaranie elektroerozívneho drôtového rezacieho stroja
Aktivita 2 - Obstaranie 3 osého CNC obrábacieho centra

Výška schváleného NFP:

Miesto realizácie projektu:
Začiatok projektu:

Ukončenie projektu:
146 090,00 EURO

ESTE, spol. s r.o.
Kynceľová 13
Banská Bystrica
974 01

05/2015

09/2015Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.siea.gov.sk

Internetová stránka Operačného program: www.opkahr.sk

Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Sídlo spoločnosti

Kontakt

výroba: Ing. Ladislav Stas

predaj: Ing. Martin Stas

adresa: